Wynajem osady służbowej w Bielinach – ogłoszenie o wyniku

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 8  kwietnia  2014 roku  w budynku Dyrekcji ŚPN  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się  przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)  na 5 letni wynajem osady w Bielinach Podlesiu 38 składającej się z budynku mieszkalnego,  o pow. użytkowej 130,60 m2 i budynku  gospodarczego   o pow. 77,00 m2

Osada  znajduje się na działce   nr 367 gmina  Bieliny, obręb Kakonin, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kielcach  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1L/00086472/2

Do udziału w postępowaniu przetargowym  – licytacji ustnej  dopuszczony został  jeden uczestnik –   Pani Milena Kozłowska.

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego z tytułu najmu nieruchomości wynosiła 2.536,00 złotych  netto.

W przetargu ustnym nieograniczonym z tytułu najmu   osady w Bielinach Podlesiu 38  uzyskano najwyższą  cenę  2.562,00 złotych  rocznego czynszu netto.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 20 lipca 2012 roku  w sprawie przetargów oraz rokowań  na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe  i stosownie do  § 4.1.8  przetarg jest ważny  bez względu na liczbę  jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik przetargu  zaoferował  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznych opłat  z tytułu najmu nieruchomości.

Uczestnik przetargu Pani Milena Kozłowska  zaproponowała  jedno postąpienie  powyżej ceny rocznych opłat, a wysokość  ta  została trzykrotnie wywołana po ustaniu zgłoszenia.

Przetarg wygrała Pani Milena Kozłowska zamieszkała  przy ul. Wieniawskiego 13, 27-200 Starachowice

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec