Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 09.06.2016 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego w postaci: (więcej…)

Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego w postaci: (więcej…)

Zakup nagród na konkursy edukacyjne – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 16.06.2015 o zapytaniu ofertowym na: Przedmiot zamówienia: Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego w postaci: (więcej…)

Zakup nagród na konkursy edukacyjne

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego w postaci:

Część A) zakup aparatów fotograficznych w ilości 11szt. (tego samego modelu, z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą o następujących parametrach: (więcej…)

Zakup nagród na konkursy edukacyjne (drugi nabór) – ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 24.04.2014 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego w postaci:

Część A) – zakup kamer sportowych w ilości 11 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą
do dnia 16.05.2014  wpłynęło : 2 ważne oferty.
W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:
PH Pro-hand S.C. ul. Wieczorka 2a/107, 41-200 Sosnowiec z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5 114,34 zł brutto.

Część C) – zakup plecaków turystycznych w ilości 11 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą
do dnia 16.05.2014  wpłynęło : 2 ważne oferty.
W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:
13p Grzegorz Kociumbas ul. Kosmiczna 22, 52-226 Wrocław z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 1  150,05 zł brutto.

Część E) – zakup drukarek laserowych w ilości 5 szt. (tego samego modelu) wraz z dostawą
do dnia 15.04.2014  wpłynęło : 2 ważne oferty.
W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:
Crann Sp. z o.o. ul. Budryka 4, 30-072 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 1  230,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Zakup nagród na konkursy edukacyjne (drugi nabór)

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego w postaci: (więcej…)