Dostawa sprzętu elektronicznego, komputerowego i oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu elektronicznego, komputerowego i oprogramowania: 1 szt. Projektor; 1 szt. Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI; 2 szt. Notebook 15.6 FHD; 2 szt. mysz optyczna; 2 szt. Torba na notebooka; 3 szt. Microsoft Office Home & Business 2021; 4 szt. Słuchawki z mikrofonem USB ; 4 szt. Kamera internetowa 1080p; 1 szt. Komputery stacjonarne w obudowie SFF; 1 szt. Monitor 32″ 4K; 4 szt. Dysk twardy do serwera 4TB; 7 Dysk zewnętrzny 12 TB USB; 1 szt. Prezenter do slajdów USB. Szczegółową specyfikację sprzętu zawarto w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – specyfikacja

Załącznik nr 3a – Wzór umowy

Załącznik nr 3b – Wzór umowy


2024-06-04

Odpowiedzi na pytania


2024-06-10

Ogłoszenie o wyborze

Zakup podzespołów komputerowych według specyfikacji – ogłoszenie o wyborze

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2018 r. na: Zakup podzespołów komputerowych według specyfikacji do dnia 26.11.2018r. wpłynęło 5 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę ncNetcom Sp. z o.o. 25-413 Kielce, ul. Domaniówka 1/1b z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 4480,89 zł brutto.

Z-ca dyrektora ŚPN
mgr inż Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Zakup podzespołów komputerowych według specyfikacji

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup podzespołów komputerowych według specyfikacji.
  2. Termin realizacji zamówienia: do 04.12.2018r.
  3. Dostawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
  4. Podstawą do zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego kompletność wykonania zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Dostawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
  5. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
  6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, st. specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 w. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
  7. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 26.11.2018r. godzina 15.30.
  8. Ofertę można:

Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 3, listwy zasilające szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP szt. 3., drukarek laserowych monochromatycznych szt. 2. – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 8.02.2018 r. o zapytaniu ofertowym na: Dostawę komputerów stacjonarnych szt. 3, listwy zasilające szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP  szt. 3., drukarek laserowych monochromatycznych szt. 2.

do dnia 19.02.2018r. wpłynęło: 6 ważnych ofert.

W wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę Suntar Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów
z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 9988,83 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 3, listwy zasilające szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP szt. 3., drukarek laserowych monochromatycznych szt. 2.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 3, listwy zasilające szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP  szt. 3., drukarek laserowych monochromatycznych szt. 2.

Dostawa komputerów stacjonarnych szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP szt. 3 – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 5.10.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: Dostawę komputerów stacjonarnych szt. 3, Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP  szt. 3.

do dnia 12.10.2017r. wpłynęły: 4 ważne oferty.

W wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę ncNETcom Sp. z o.o. ul. Domaniówka 1/1b, 25-413 Kielce
z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 9723,15 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie