Zarządzenie Nr 58 Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych

Zarządzenie Nr 58 Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Treść dokumentu

Projekt zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rok 2014

Materiały do konsultacji społecznych. Termin konsultacji do dnia 26.09.2013 roku.

Projekt zarządzenia MŚ w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego PN 2014

Załącznik do projektu zadań ochronnych dla ŚPN na 2014

Zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla ŚPN na 2013 r.

Zarządzenie Nr 66 Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Treść zarządzenia (PDF 1,94 MB)

Zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla ŚPN na 2012 r.

Zarządzenie Nr 81 Ministra Środowiska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Treść zarządzenia (PDF 6,21 MB)

Zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla ŚPN na 2011 r.

Zarządzenie Nr 68 Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Treść zarządzenia (PDF)

Zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla ŚPN na 2010 r.

Zarządzenie Nr 16 Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Treść zarządzenia (PDF)