ZARZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2022-2023

ZARZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2022-2023

Treść dokumentu

Powiązane: