Zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla ŚPN na 2011 r.

Zarządzenie Nr 68 Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Treść zarządzenia (PDF)