Zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla ŚPN na 2012 r.

Zarządzenie Nr 81 Ministra Środowiska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Treść zarządzenia (PDF 6,21 MB)