Zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla ŚPN na 2013 r.

Zarządzenie Nr 66 Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Treść zarządzenia (PDF 1,94 MB)