Zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla ŚPN na 2010 r.

Zarządzenie Nr 16 Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Treść zarządzenia (PDF)