Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Treść dokumentu