Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Treść dokumentu

Powiązane: