Zarządzenie Nr 58 Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych

Zarządzenie Nr 58 Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Treść dokumentu