Zakup materiałów eksploatacyjnych i papieru do drukarek

OP-620-6/10-11-12/jz

 


O G Ł O S Z E N I E  O  Z A P Y T A N I U   O F E R T O W Y M


Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup materiałów eksploatacyjnych i papieru do drukarek

a)      Dwa zestawy tonerów do drukarki HP M451NW
Toner HP 305X black na 4000stron
Toner HP 305A cyan na 2600 stron
Toner HP 305A yellow na 2600 stron
Toner HP 305A magenta na 2600 stron

b)      Dwa zestawy tonerów do urządzenia Sharp MX1810
Toner black na 18000 stron
Toner cyan na 10000 stron
Toner magenta na 10000 stron
Toner yellow na 10000 stron

c)      Papier do drukarki
Rolka papieru 841mm x 45m 90g/m2   5szt.
Rolka papieru 594mm x 50m 80g/m2   5szt.
Papier ksero 80g/m2   A3                       10 ryz

Dostawa do siedziby zamawiającego na koszt dostawcy.

Każdą z część zamówienia (a,b,c) należy traktować z osobna. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części (a,b,c)

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:  brak
 2. Termin realizacji zamówienia: 14.12.2012 r.
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tel. 41 3115106 w. 61, email:

 1. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 11.12.2012r .godzina  10.00
 2. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej


2012-12-05

Pytanie:

Czy do HP M451NW mogą być zamienniki czy oryginały?

Odpowiedź:

Do urządzenia HP M451NW i Sharp MX1810 mają być materiały eksploatacyjne zalecane przez producentów tych urządzeń, tak aby nie naruszyć ich warunków gwarancji. Zalecane są oryginalne materiały eksploatacyjne.


2012-12-11

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 3.12.2012 r. o zapytaniu ofertowym / zapytanie ofertowe na:

Przedmiot zamówienia:

Zakup materiałów eksploatacyjnych i papieru do drukarek

a) Dwa zestawy tonerów do drukarki HP M451NW
b) Dwa zestawy tonerów do urządzenia Sharp MX1810
c) Papier do drukarki

 • Rolka papieru 841mm x 45m 90g/m2   5szt.
 • Rolka papieru 594mm x 50m 80g/m2   5szt.
 • Papier ksero 80g/m2   A3                       10 ryz

do dnia 11.12.2012 r. wpłynęło : 5 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Na część a) Dwa zestawy tonerów do drukarki HP M451NW
ARCOP Rafał Pieceba, ul. Tartaczna 16/1, 25-657 Kielce z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 3567,00 zł brutto.

 Na część b) Dwa zestawy tonerów do urządzenia Sharp MX1810
Konkret Plus Leszek Ozioro ul Chałubińskiego44, 25-619 Kielce z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 1989,77 zł brutto.

 Na część c) Papier do drukarki
Konkret Plus Leszek Ozioro ul Chałubińskiego44, 25-619 Kielce z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 404,06 zł brutto.

Ogłoszenie o wyborze oferty