Wykonanie recenzji operatów tematycznych dotyczącej zagadnień przyrodniczych

OP 620-6/10-11-12

Bodzentyn, 17.12.2012 r

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE
OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 28.11.2012 zapytanie ofertowe

na:

Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia: Wykonanie recenzji operatów tematycznych dotyczącej zagadnień przyrodniczych wchodzących w skład projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry” na lata 2013 – 2033 oraz uczestniczenie w tworzeniu projektu planu ochrony”

do dnia 07.12.2012. wpłynęło : ………3……… ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: prof. dr hab. Janusz Nowacki , ul. Dworcowa 69, 62-007 Biskupice

z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 30 000,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Wojciech Świątkowski