Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 23.10.2018 roku, o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego (konserwy) do dnia 30.10.2018  r. wpłynęło 3 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ZYGMUNT” Paweł Zygmunt, 64-234 Przemęt, ul. Brzozowa 30 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 3031,88  zł brutto.

Z-ca dyrektora ŚPN
mgr inż Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Powiązane: