Adaptacja i przebudowa małego budynku „Szpitalika” na Św. Krzyżu – dokumentacja

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia  13.05.2013 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja i przebudowa małego budynku ”Szpitalika” na Św. Krzyżu”

do dnia 21.05.2013 do godziny 15.00 wpłynęło : 10 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:VISUAL FARM ALDONA KRET ul. Topolowa 13/16, 31-506 Kraków, z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 17.500,00 zł brutto.

 

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

 

Powiązane: