Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana  – Galeria Widokowa na gołoborzu

  1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:   Brak

  2. Termin realizacji zamówienia:        20 kwietnia 2013 roku.

  3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

  4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Agata Czeplina – Miernik, Gł. Specjalista ds. udostępniania parku do zwiedzania i edukacji 413115106 wew.51

Marcin Matysek, leśniczy ds. organizacji zwiedzania Parku 413115106 wew.50

  1. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 11 marca 2013 roku godzina 1200

  2. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Załącznik: Wzór oferty cenowej.

Pełna treść ogłoszenia

Odpowiedź na zapytanie

Rysunki

Powiązane: