Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana – Galeria Widokowa na gołoborzu

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana  – Galeria Widokowa na gołoborzu

 

Rodzaj urządzenia (wymiary w mm)

Wymiar w mm

Liczba

Treść tekstu

Cena

1.1

Punkt sprzedaży biletów

(Wg wzoru

z Nowej Słupi)

1

X

 

1.2

Wykonanie nowej tablicy małej I (drogowskaz) wg PSI z zamocowaniem dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600) z kotwami z płaskownika (50 x 10 x 500), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg PSI

rys. nr 1
(słupek,
daszek,
fundamenty)

1

X

 

1.3

Wykonanie nowego podkładu pod tablicę 1.4 z tarcicy 22 mm obwiedzionego listwą 12 mm, pomalowany drewnochronem na ciemny brąz.

350 x 450

(Wg wzoru
z muzeum)

1

X

 

1.4

Tablica z cenami na ścieżkę edukacyjną

350 x 450

(Wg wzoru
z muzeum)

1

Opłaty za wstęp na ścieżkę edukacyjną

X

1.5

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Płatna ścieżka edukacyjna na Św. Krzyż 2 km

 

1.6

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Droga publiczna

na Św. Krzyż 2 km

 

1.7

Miejsce odpoczynku i obserwacji przyrody- Wykonanie nowej tablicy małej I (drogowskaz) wg PSI z zamocowaniem dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600) z kotwami z płaskownika (50 x 10 x 500), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg PSI

rys. nr 1

(słupek,
daszek,
fundamenty)

6

X

 

1.8

Wykonanie nowego podkładu pod tablicę 1.9 z tarcicy 22 mm obwiedzionego listwą 12 mm, pomalowany drewnochronem na ciemny brąz.

850 X 1200

6

X

 

1.9

Miejsce odpoczynku i obserwacji przyrody – Tablice edukacyjne z tekstem i mapką

Wymiar dostosować do wielkości istniejącego podkładu

6

Wg. Załączników nr. 1-6

X

1.10

Wykonanie nowych ławek dębowych zamocowanych dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600) z wąsami z płaskownika stalowego (10 x 100x 250+250), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg wzoru istniejących ław na galerii widokowej

dł. 275 cm
szer. 37-40 cm
h – 40 cm
blacha: szer.10cm,
grubość 1 cm

8

X

 

1.11

Wykonanie nowego ogrodzenia wg PSI z zamocowaniem dwoma śrubami do kotw z blachy stalowej (50 x 5 x 250 +250) na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg PSI

rys. nr 7
(dostosować do już istniejących na platforma widokowa)

8 szt.

X

 

1.12

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Płatna ścieżka edukacyjna do Huty Szklanej 2 km

 

1.13

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Droga publiczna

do Huty Szklanej 2 km

 

1.14

Tablica z cenami na ścieżkę edukacyjną

680 x 920

1

Opłaty za wstęp na ścieżkę edukacyjną oraz informacje o galerii

X

1.15

Namalowanie farbą olejną na drzewach znaków ścieżki poznawczej wg rys. nr 13 „Inst. znakowania szlaków tur. PTTK”. zgodnie z przebiegiem ścieżki.

100 x100

50

X

 

 

  1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:   Brak
  2. Termin realizacji zamówienia:        20 lipca 2012 roku.
  3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
  4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Agata Czeplina – Miernik, Gł. Specjalista ds. udostępniania parku do zwiedzania i edukacji 413115106 wew.51
Marcin Matysek, leśniczy ds. organizacji zwiedzania Parku 413115106 wew.50

  1. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 2 lipca 2012 roku godzina 1200
  2. Ofertę można:

– przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4.
–  przesłać e-mail na adres:
– przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
– dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie UZ-440-10-12-mm

Wzór odpowiedzi UZ-440-10-12-mm