Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej – wybór oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.02.2013 r. o zapytaniu ofertowym

na:

Przedmiot zamówienia: Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana – Galeria widokowa
na gołoborzu

do dnia 12.03.2013r.  wpłynęło : 5 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

PPHU „Czadrew”, Janusz Czapnik, Wilków, ul. Łysogórska 15, 26-010 Bodzentyn

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 12 800,00 zł brutto.

 Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski