Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej

ZAWIADOMIENIE

o zamknięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14.000 euro na „Budowę i montaż urządzeń na ścieżkę edukacyjną Huta Szklana –Galeria Widokowa na gołoborzu.” bez wyboru oferty

Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie informuje, że na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 25 czerwca 2012r. znak sprawy UZ 440-10/2012 o podanie ceny wykonania zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro polegającego na „Budowie i montażu urządzeń na ścieżce – Galeria Widokowa na gołoborzu” wpłynęła jedna oferta której wartość przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie usługi , wobec powyższego Świętokrzyski Park Narodowy zamyka postępowanie bez dokonania wyboru oferty.

Z poważaniem

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść ogłoszenia UZ-440-10-2012