Druk biletów wstępu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego w roku 2013

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiotem zamówienia jest: druk biletów wstępu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego w roku 2013 w ilości 160 000 sztuk o następujących parametrach:

 • Format 200mm x 60mm,
 • Kolorystyka 4+2,
 • Papier dwustronnie kredowany, biały, gładki 135g/m2,
 • Kupon kontrolny z perforacją pionową,
 • Tekst wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego,
 • Zdjęcia na I stronę ( inne na bilet normalny i inne na ulgowy) powinny być wydrukowane w rozdzielczości, co najmniej 150 dpi,
 • Projekt (układ tekstu, wybór i kadrowanie zdjęć, kolorystyka, rodzaj czcionki, itd.) zostanie opracowany przez Wykonawcę i wymaga akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem druku,
 • Numeracja oddzielnie od 0001 dla każdego nakładu (nr biletu na kuponie kontrolnym i na bilecie )
 • Klejone w bloczki po 100 sztuk.

Nakład:

 • 102 000 sztuk biletów ulgowych ważnych jeden dzień,
 • 58 000 sztuk biletów normalnych ważnych jeden dzień,

2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: Brak
3. Termin realizacji zamówienia: 26 marca 2013 roku.
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Matysek, leśniczy ds. organizacji zwiedzania Parku 413115106 wew.50
6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 12 marca 2013 roku godzina 1200
7. Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Pełna treść ogłoszenia

Odpowiedz na zapytanie

Powiązane: