Druk biletów – wybór oferty

UZ-443-6/12/mm

Bodzentyn, 2 kwietnia 2012 roku.

  ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

               OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 23 marca 2012 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Druk biletów wstępu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego w roku 2012

w ilości 160 000 sztuk o następujących parametrach:

 • Format 200mm x 60mm,
 • Kolorystyka 4+2,
 • Papier dwustronnie kredowany, biały, gładki 135g/m2,
 • Kupon kontrolny z perforacją pionową,
 • Tekst wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego,
 • Zdjęcia  na I stronę ( inne na bilet normalny i inne na ulgowy) powinny być wydrukowane
  w rozdzielczości, co najmniej 150 dpi,
 • Projekt (układ tekstu, wybór i kadrowanie zdjęć, kolorystyka, rodzaj czcionki, itd.) zostanie opracowany przez Wykonawcę i wymaga akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem druku,
 • Numeracja oddzielnie od 0001 dla każdego nakładu (nr biletu na kuponie kontrolnym i na bilecie ) 
 • Klejone w bloczki po 100 sztuk.,

Nakład:

–  104 000 sztuk biletów ulgowych ważnych jeden dzień,

–  55 000 sztuk biletów normalnych ważnych jeden dzień,

–  500 sztuk biletów normalnych ważnych siedem dni,

–  500 sztuk biletów ulgowych ważnych siedem dni.

do dnia 2 kwietnia 2012 roku wpłynęło : trzynaście ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Drukarnia „GRYFIX” s.c

Robert Marks, Piotr Zdechlikiewicz

ul.B3 nr5. 32-086 Węgrzce

 ( nazwa i adres oferenta)

z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4 723,20 zł. zł brutto.

 Z-ca Dyrektora
mgr inż. Andrzej Sosnowski