Druk tablic edukacyjnych wraz z ich projektem – ogłoszenie o wyborze

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 28.03.2013r o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Druk tablic edukacyjnych wraz z ich projektem (projektowanie ma być przeprowadzone w ścisłej współpracy z zamawiającym) oraz transportem – dostarczenie wydrukowanych materiałów do siedziby zamawiającego do dnia 10.04.2013r.  wpłynęło: 13 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Firmy Jacek Mojski MEDIA LIGHT; ul. Bursaki 6; 20-150 Lublin z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 2 135,03 zł brutto.

 Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Powiązane: