Druk wydawnictw edukacyjnych – odpowiedzi na zapytania

Dotyczy ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na:

Druk (w tym opracowanie graficzne, skład komputerowy i korekta językowa) wydawnictw edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego

z dnia 17.04.2014 r.

Treść zapytania: Czy przedmiotowe wydawnictwa oznaczone będą numerami ISBN?

Treść odpowiedzi: Zamawiający oznaczy numerami ISBN wszystkie wydawnictwa objęte zamówieniem.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: