Druk wydawnictw edukacyjnych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 17.04.2014 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Druk (w tym opracowanie graficzne, skład komputerowy i korekta językowa) wydawnictw edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego

do dnia 30.04.2014  wpłynęła : 1 ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Drukarnia PANZET Krzysztof Zatorski, ul. Dymińska 38, 25-390 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 17 325,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: