Ekspres do kawy i kuchenka mikrofalowa

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest ekspres do kawy i kuchenka mikrofalowa
1. Ekspres ciśnieniowy automatyczny  z ceramicznym młynkiem  automatyczne czyszczenie i odkamienianie  ciśnienie do 15 do 19 barów, moc od 1150W do 1900W,  stosowana kawa ziarnista lub mielona, wykonany ze stali nierdzewnej

Szt.1

2 Kuchenka mikrofalowa pojemność 20 litrw,  sterowanie elektroniczne  opcje podstawowe: grill, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofali 800 W lub wyższa, moc grilla 800 W lub wyższa

Szt. 1

2.Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

– posiadanie wiedzy i doświadczenia

Termin realizacji zamówi  termin  do dnia 10 września 2013 roku

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Ursula Kuroś st.referent ds. administracji i transportu 41 31 15 106

Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 5 września 2013 roku godzina 15.00

Ofertę można:

  • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
  • przesłać e-mail na adres:
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Andrzej Sosnowski

Pełna treść ogłoszenia i wzór oferty cenowej

Powiązane: