Fotopułapka

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 2. Zakup
 • Fotopułapka (minimalne parametry techniczne: matryca typu CMOS o rozdzielczości c. n. 12MP, rejestracja zdjęć i video w jakości HD z dźwiękiem, filtr IR, wbudowany moduł MMS, 3 czujniki ruchu, 24 diody podczerwieni, zasięg czujnika ruchu c.n. 20 m, zasięg podczerwonej lampy doświetlającej c. n. 10 m,  c. n. 2-calowy ekran podglądu, zapis daty i godziny wykonania zdjęcia/filmu, zabezpieczenie hasłem, zasilanie akumulatorami AA – szt. 8,
 • Karta SD 32GB – szt. 8
 • Ładowarka procesorowa do akumulatorów AA/AAA ładująca jednocześnie c. n. 12 szt. akumulatorów – szt. 1
 • Akumulatory R6 AA, Ni-MH, 2000mAh, długa żywotność – 48 szt.
  UWAGA!!! Zmiana
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 25.06.2014 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Komendant SP Jarosław Iwan tel. 41 31 15 106 wew. 27,
 5. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 04.06.2014r, .godzina 1200.
 6. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej

 


 

2014-06-03

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Świętokrzyski Park Narodowy zmienia zakres rzeczowy zamówienia
w  następujący sposób:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  –  Fotopułapka (minimalne parametry techniczne: matryca typu CMOS o rozdzielczości c. n. 12MP, rejestracja zdjęć i video w jakości HD z dźwiękiem, filtr IR, wbudowany moduł MMS, 3 czujniki ruchu, 24 diody podczerwieni, zasięg czujnika ruchu c.n. 20 m, zasięg podczerwonej lampy doświetlającej c. n. 10 m,  c. n. 2-calowy ekran podglądu, zapis daty i godziny wykonania zdjęcia/filmu, zabezpieczenie hasłem, zasilanie akumulatorami AA – szt. 8,
  – Karta SD 32GB – szt. 8
  – Ładowarka procesorowa do akumulatorów AA/AAA ładująca jednocześnie c. n. 8 szt. akumulatorów – szt. 1
  –  Akumulatory R6 AA, Ni-MH, 2000mAh, długa żywotność – 96 szt.

 

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 03.07.2014 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  Komendant SP Jarosław Iwan tel. 41 31 15 106 wew. 27,
 5. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 12.06.2014r, .godzina 1200.
 6. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż.  Andrzej Sosnowski

Wzór oferty cenowej

Powiązane: