Konserwacja istniejących rowów granicznych i przydrożnych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia  24.09.2013 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Konserwacja istniejących rowów granicznych i przydrożnych poprzez ich pogłębienie i naprawienie uszkodzonych skarp

do dnia 02.10.2013 r.  wpłynęło :2 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Roboty Związane z Budową Dróg i Autostrad mgr Sylwester Piwko; Leśna – Stara Wieś 96; 26-010 Bodzentyn

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 17469,07 zł brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Powiązane: