Materiały biurowe

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:  materiały biurowe  

LpNazwa materiałuIlość Cena nettoVATCena brutto
1Papier ksero  A4 typu MAESTRO80 ryz
2Datownik3 szt.
3Zeszyt A 5 w kratkę gruba oprawa15 szt.
4Koszula krystaliczna3 opk
5Teczka tekturowa wpinana kółko300 szt.
6Teczka tekturowa wiązana50 szt.
7 Długopis typu Zenit – niebieski40 szt.
8Długopis typu Zenit – czerwony10 szt.
9Druk polecenie księgowania A58 blok
10Druk polecenie księgowania A 42 blok
11Zszywki2 opk
12Dziennik korespondencyjny3 szt.
13Czarny flamaster5 szt.
14Poduszka do pieczątek  typu Lancer 10x 16 cm1 szt.
15Zszywacz  SAX4 szt.
16Dziurkacz  SAX 5184 szt.
17Klej  typu AMOS20 szt.
18Druk faktury Typ 123-3E30 blok
19Druk Rw  Typ 373-35blok
20Dzienna karta drogowa SM101 Typ 802-3N10 blok
21Koperty  A61000 szt.
22Koperty  A5500 szt.
23Koperty A4200 szt.
24Druki Mm przesunięcie międzymagazynowe format A5  Typ 375-310 blok
25Fastykuły bezkwasowe500 szt.
26Szpagat do archiwizacji4 rolki
27Długopis typu Zenit  czarny4 szt.
28Długopis typu Zenit   zielony4 szt.
29Marker olejowy wodoodporny czarny2 szt.
30Marker olejowy wodoodporny biały2 szt.
31Skoroszyt wpinany plastikowy  przezroczysty zielony200 szt.
32Skoroszyt niewpinany  plastikowy  przezroczysty zielony20 szt.
33Bloczek samoprzylepny 76/76mm20 szt.
34Paski samoprzylepne blok5 szt.
35Kalendarz biurowy stojący 2017 rok10 szt.
36Teczka do akt osobowych  sztywny grzbiet  twarda oprawa- zielone10 szt.
37Teczka do podpisu  A4 ilość przegródek 18 LEITZ zielona lub czarna1 szt.
38Wąsy plastikowe do dokumentów5 opk.
  1.  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać  się Wykonawcy, którzy:
  • Posiadają  uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności
  • Dysponują potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia
  • Posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

  1. Oferta powinna zawierać
  • cenę jednostkową
  • oraz całkowity koszt  wykonania zamówienia.
  1. Termin realizacji zamówienia ;   10 lutego 2017 roku

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Urszula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106 wew.17

Ofertę cenową    według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia   3  lutego   2017 roku  godzina 10.00

Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór oferty cenowej

Ogłoszenie

Powiązane: