Mundury polowe

AG-163-1/12/uk                                                                                                                                   Bodzentyn, 29 maja 2012 roku.

Znak sprawy

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Mundur polowy z logo parku i naszywką Straż Parku  kpl  8

 • Czapka letnia z orzełkiem    szt. 8
 • Koszulka t Shift z logo parku   szt. 16
 • Kamizelka z naszywką Straż Parku  szt. 8
 • Plecak szt. 8
 • Całość zamówienia  wykonana  z tkaniny  US 21 w kamuflażu moro
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:   Brak
 2. Termin realizacji zamówienia:   29 czerwca      2012 roku.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Urszula Kuroś,samodzielnr stanowisko ds. admin i tran. 413115106 wew.17

 1. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 6 czerwca 2012 roku godzina 1200
 2. Ofertę można:

– przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.

Suchedniowska 4.

–  przesłać e-mail na adres:

– przesłać faxem na nr 41 311 51 06.

– dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym
Wzór oferty cenowej