Obsługa cateringowa imprezy – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 20.11.2013.o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Obsługa cateringowa imprezy: „ IV spotkanie informacyjne dla lokalnej społeczności w dniu 04.12.2013 roku związanego ze sporządzeniem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego  i obszaru Natura 2000 Łysogóry” , w dniu 04.12.2013 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

do dnia 28.11.2013 r.   wpłynęło :  2  ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOZIOŁEK” 26-010 Bodzentyn,Ul. Suchedniowska 19c

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 43,05 zł brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

 

Powiązane: