Obsługa cateringowa imprezy – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

o  wyborze oferty w wyniku   zapytania  ofertowego.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.05.2014r. o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia: Obsługa cateringowa imprezy: „ V spotkanie informacyjne dla lokalnej społeczności w dniu 02.06.2014 roku związanego ze sporządzeniem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego  i obszaru Natura 2000 Łysogóry”, w dniu 02.06.2014 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Do dnia 30.05.2014 r.   wpłynęło :  3  ważne oferty.
W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:
Smaczna Chatka; Alan Lisowiec; Świętokrzyska 2, Święta Katarzyna, 26-010 Bodzentyn  z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  38,34 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: