Obsługa cateringowa imprezy – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 16.10.2013r. o zapytaniu ofertowym Obsługa cateringowa imprezy: „ III spotkanie informacyjne dla lokalnej społeczności w dniu 29.10.2013 roku związanego ze sporządzeniem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry” , w dniu 29.10.2013 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Do dnia 24.10.2013 r. wpłynęło : 2 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Kawiarnia „Mała Czarna”; 26-010 Bodzentyn; Ul. Suchedniowska 16
z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 44,28 zł brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Powiązane: