Obsługa cateringowa – ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.09.2013. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Obsługa cateringowa imprezy: „ II spotkanie informacyjne dla lokalnej społeczności w dniu 30.09.2013 roku związanego ze sporządzeniem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego  i obszaru Natura 2000 Łysogóry” , w dniu 30.09.2013 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Do dnia 26.09.2013   wpłynęło :  2  ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Kawiarnia „Mała Czarna”;  26-010 Bodzentyn;   Ul. Suchedniowska 16
z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  46,98 zł brutto.

 p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Powiązane: