Obsługa cateringowa – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 30.07.2014r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Obsługa cateringowa imprezy: „ VI spotkanie informacyjne dla lokalnej społeczności w dniu 11.08.2014 roku związanego ze sporządzeniem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry” , w dniu 11.08.2014 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

do dnia 07.08.2014 r.   wpłynęło : 3 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: PHU Łukasz Matysek, Ul. Świętokrzyska 23, 26-010 Bodzentynz uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 36,72 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: