Ogłoszenie o wyborze oferty – druk folderów w wersji językowej angielskiej

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 1.10.1012 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

druk folderów w wersji językowej angielskiej, wraz z ich projektem (projektowanie ma być przeprowadzone w ścisłej współpracy z zamawiającym), składem oraz transportem – dostarczenie wydrukowanych materiałów do siedziby zamawiającego
do dnia 12.10.2012r.  wpłynęło : 14 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

RYTTER INVESTMEN; Zbigniew Rytter; 09-400 Płock; ul. Przemysłowa 20

Z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 0,32 zł/1egz. brutto.

 

Dyrektor ŚPN.

mgr inż. Wojciech Świątkowski

Ogłoszenie o wyborze oferty – druk folderów w wersji językowej angielskiej