Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup 2 foteli biurowych, 2 stolików komputerowych

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.08.2013r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup 2 foteli biurowych, 2 stolików komputerowych

do dnia 20.08.2013r. wpłynęła: 1 ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Tronus Polska, ul. Ordona 2 A, 04-237 Warszawa

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 3 200,46 zł brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski