Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.08.2013r. o zapytaniu ofertowym

na:

Przedmiot zamówienia: Zakup aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem

do dnia 20.08.2013r. wpłynęły: 2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: 13p Grzegorz Kociumbas, ul. Kosmiczna 22, 52-226 Wrocław

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 17 712,00 zł brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Powiązane: