Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup sprzętu komputerowego, nagłośnienia i sprzętu multimedialnego

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.08.2013r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego, nagłośnienia i sprzętu multimedialnego

do dnia 20.08.2013r. wpłynęło: 4 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: AV Multimedia; ul. Głowackiego 7/7; 25-368 Kielce

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 36 592,50 zł brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Powiązane: >