Ogłoszenie o wyborze oferty – Zakup 20 szt. sztalug trójnożnych, 20 szt. antyram, 20 szt. passe-partout

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.08.2013r. o zapytaniu ofertowym

na:

Przedmiot zamówienia: Zakup 20 szt. sztalug trójnożnych, 20 szt. antyram, 20 szt. passe-partout (dostarczenie zamówienia do siedziby zamawiającego).

do dnia 20.08.2013r. wpłynęło: 5 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Promyk s.c., ul. Dęblińska 11, 41-200 Sosnowiec

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 3 440,06 zł brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Protokół z wyboru

Zmiana oferenta

 

Powiązane: