Ogłoszenie o wyborze oferty – Zakup sprzętu elektronicznego: laptopa, projektora, tabletów, dysków zewnętrznych, drukarki akumulatorowej

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.08.2013r.o zapytaniu ofertowym

na:

Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu elektronicznego: laptopa, projektora, tabletów, dysków zewnętrznych, drukarki akumulatorowej wg załączonej specyfikacji z dostawą do siedziby ŚPN w Bodzentynie

do dnia 03.09.2013r. wpłynęło 6 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

PH NETCom Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1b, 25-413 Kielce

z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 11 998,65 zł brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Powiązane: