Ogłoszenie o wyborze – Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia  23.08.2013 r. o zapytaniu ofertowym

na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 09.09.2013 r. do dnia 30.10.2014 r.

do dnia 04.09.2013 wpłynęło : 1 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński 26-010 Bodzentyn Psary Stara Wieś 75

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 59512,32 zł brutto.

 p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Powiązane: