Opracowanie audytów energetycznych 6-ciu budynków mieszkalnych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.05.2013 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

„Opracowanie audytów energetycznych 6 osad służbowych”

do dnia 22.05.2013 do godz. 15.00 wpłynęło : 21 ważnych ofert.

W wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: ENTIP Maciej Ziobro, ul. Bieszczadzka 37, 38-100 Strzyżów, z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 3.300,00 zł zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Powiązane: