Opracowanie dokumentacji projektowej – ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE

O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 04.07.2013 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu-remont budynku oraz wyposażenie centrum edukacyjnego na piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze)-Etap II”

do dnia 11.07.godzina 9.00 wpłynęła 1 ważna oferta: DS. STUDIO Damian Szulc, ul. Komuny Paryskiej 15d/6, 63-400  Ostrów Wielkopolski na kwotę: 47 970 zł.

Na podstawie punktu 8. zapytania  Świętokrzyski Park Narodowy  unieważnia powyżej wymienione zapytanie.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Powiązane: