Zakup posiłków profilaktycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego

Dane jakościowe i ilościowe posiłków:

 • Zamawiający wymaga dostarczenia posiłków profilaktycznych (konserw mięsnych, dania gotowe)  od takich producentów jak:  ANIMEX – ANIMPOL SF Sp. z o.o. sp.k., „Sokołów” S.A, Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A.
 • posiłki I gatunku
 • termin ważności minimum do 15.04.2020 roku
 • kaloryczność posiłków około 1000 kcal/1 posiłek
 • pojemność/gramatura posiłku minimum 300 g

Oferta stanowi całość i nie będzie dzielona na poszczególne posiłki.

Dane ilościowe posiłków:

 • Gulasz angielski (o zawartości mięsa min. 92%) –  300 szt.
 • Golonka wieprzowa (o zawartości mięsa min. 89%)   – 198 szt.
 • Łopatka wieprzowa (o zawartości mięsa minimum 81%) – 252 szt.

(więcej…)

Świadczenie usług telefonii komórkowej – ogłoszenie o wyborze

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2018 na:

„Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą 35 sztuk aparatów telefonicznych typu „smart fon” – połączona z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonów o łącznej miesięcznej wartości świadczenia nie przekraczającej 1000 zł brutto miesięcznie rozpoczynając świadczenie od 10-12-2018 na okres nie dłuższy niż 24-mce. (więcej…)

Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk – ogłoszenie o wyborze

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2018 r.
na: Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk do dnia 16.10.2018 r. wpłynęła 1 ważna oferta.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę ncNETcom Sp. z o.o. ul. Domaniówka 1/1b
25-413 Kielce  z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 2086,08 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 19.10.2018r.
 3. Dostawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, st. specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 w. 61,
 6. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 16.10.2018r. godzina 9.00.
 7. Ofertę można:

(więcej…)

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek – ogłoszenie o wyborze

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2018 r. na: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek do dnia 03.10.2018r. wpłynęło 12 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna, 90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 2122,98 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie ze specyfikacją.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 11.10.2018r.
 3. Dostawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 4. Podstawą do zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego kompletność wykonania zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Dostawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, st. specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 w. 61,
 7. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 03.10.2018r. godzina 9.00.
 8. Ofertę można:

(więcej…)