Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej

ZAWIADOMIENIE

o zamknięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14.000 euro na „Budowę i montaż urządzeń na ścieżkę edukacyjną Huta Szklana –Galeria Widokowa na gołoborzu.” bez wyboru oferty

Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie informuje, że na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 25 czerwca 2012r. znak sprawy UZ 440-10/2012 o podanie ceny wykonania zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro polegającego na „Budowie i montażu urządzeń na ścieżce – Galeria Widokowa na gołoborzu” wpłynęła jedna oferta której wartość przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie usługi , wobec powyższego Świętokrzyski Park Narodowy zamyka postępowanie bez dokonania wyboru oferty.

Z poważaniem

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść ogłoszenia UZ-440-10-2012

Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana – Galeria Widokowa na gołoborzu

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana  – Galeria Widokowa na gołoborzu

 

Rodzaj urządzenia (wymiary w mm)

Wymiar w mm

Liczba

Treść tekstu

Cena

1.1

Punkt sprzedaży biletów

(Wg wzoru

z Nowej Słupi)

1

X

 

1.2

Wykonanie nowej tablicy małej I (drogowskaz) wg PSI z zamocowaniem dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600) z kotwami z płaskownika (50 x 10 x 500), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg PSI

rys. nr 1
(słupek,
daszek,
fundamenty)

1

X

 

1.3

Wykonanie nowego podkładu pod tablicę 1.4 z tarcicy 22 mm obwiedzionego listwą 12 mm, pomalowany drewnochronem na ciemny brąz.

350 x 450

(Wg wzoru
z muzeum)

1

X

 

1.4

Tablica z cenami na ścieżkę edukacyjną

350 x 450

(Wg wzoru
z muzeum)

1

Opłaty za wstęp na ścieżkę edukacyjną

X

1.5

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Płatna ścieżka edukacyjna na Św. Krzyż 2 km

 

1.6

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Droga publiczna

na Św. Krzyż 2 km

 

1.7

Miejsce odpoczynku i obserwacji przyrody- Wykonanie nowej tablicy małej I (drogowskaz) wg PSI z zamocowaniem dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600) z kotwami z płaskownika (50 x 10 x 500), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg PSI

rys. nr 1

(słupek,
daszek,
fundamenty)

6

X

 

1.8

Wykonanie nowego podkładu pod tablicę 1.9 z tarcicy 22 mm obwiedzionego listwą 12 mm, pomalowany drewnochronem na ciemny brąz.

850 X 1200

6

X

 

1.9

Miejsce odpoczynku i obserwacji przyrody – Tablice edukacyjne z tekstem i mapką

Wymiar dostosować do wielkości istniejącego podkładu

6

Wg. Załączników nr. 1-6

X

1.10

Wykonanie nowych ławek dębowych zamocowanych dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600) z wąsami z płaskownika stalowego (10 x 100x 250+250), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg wzoru istniejących ław na galerii widokowej

dł. 275 cm
szer. 37-40 cm
h – 40 cm
blacha: szer.10cm,
grubość 1 cm

8

X

 

1.11

Wykonanie nowego ogrodzenia wg PSI z zamocowaniem dwoma śrubami do kotw z blachy stalowej (50 x 5 x 250 +250) na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg PSI

rys. nr 7
(dostosować do już istniejących na platforma widokowa)

8 szt.

X

 

1.12

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Płatna ścieżka edukacyjna do Huty Szklanej 2 km

 

1.13

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Droga publiczna

do Huty Szklanej 2 km

 

1.14

Tablica z cenami na ścieżkę edukacyjną

680 x 920

1

Opłaty za wstęp na ścieżkę edukacyjną oraz informacje o galerii

X

1.15

Namalowanie farbą olejną na drzewach znaków ścieżki poznawczej wg rys. nr 13 „Inst. znakowania szlaków tur. PTTK”. zgodnie z przebiegiem ścieżki.

100 x100

50

X

 

 

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:   Brak
 2. Termin realizacji zamówienia:        20 lipca 2012 roku.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Agata Czeplina – Miernik, Gł. Specjalista ds. udostępniania parku do zwiedzania i edukacji 413115106 wew.51
Marcin Matysek, leśniczy ds. organizacji zwiedzania Parku 413115106 wew.50

 1. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 2 lipca 2012 roku godzina 1200
 2. Ofertę można:

– przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4.
–  przesłać e-mail na adres:
– przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
– dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie UZ-440-10-12-mm

Wzór odpowiedzi UZ-440-10-12-mm

Mundury polowe

AG-163-1/12/uk                                                                                                                                   Bodzentyn, 29 maja 2012 roku.

Znak sprawy

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Mundur polowy z logo parku i naszywką Straż Parku  kpl  8

 • Czapka letnia z orzełkiem    szt. 8
 • Koszulka t Shift z logo parku   szt. 16
 • Kamizelka z naszywką Straż Parku  szt. 8
 • Plecak szt. 8
 • Całość zamówienia  wykonana  z tkaniny  US 21 w kamuflażu moro
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:   Brak
 2. Termin realizacji zamówienia:   29 czerwca      2012 roku.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Urszula Kuroś,samodzielnr stanowisko ds. admin i tran. 413115106 wew.17

 1. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 6 czerwca 2012 roku godzina 1200
 2. Ofertę można:

– przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.

Suchedniowska 4.

–  przesłać e-mail na adres:

– przesłać faxem na nr 41 311 51 06.

– dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym
Wzór oferty cenowej

Druk biletów – wybór oferty

UZ-443-6/12/mm

Bodzentyn, 2 kwietnia 2012 roku.

  ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

               OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 23 marca 2012 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Druk biletów wstępu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego w roku 2012

w ilości 160 000 sztuk o następujących parametrach:

 • Format 200mm x 60mm,
 • Kolorystyka 4+2,
 • Papier dwustronnie kredowany, biały, gładki 135g/m2,
 • Kupon kontrolny z perforacją pionową,
 • Tekst wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego,
 • Zdjęcia  na I stronę ( inne na bilet normalny i inne na ulgowy) powinny być wydrukowane
  w rozdzielczości, co najmniej 150 dpi,
 • Projekt (układ tekstu, wybór i kadrowanie zdjęć, kolorystyka, rodzaj czcionki, itd.) zostanie opracowany przez Wykonawcę i wymaga akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem druku,
 • Numeracja oddzielnie od 0001 dla każdego nakładu (nr biletu na kuponie kontrolnym i na bilecie ) 
 • Klejone w bloczki po 100 sztuk.,

Nakład:

–  104 000 sztuk biletów ulgowych ważnych jeden dzień,

–  55 000 sztuk biletów normalnych ważnych jeden dzień,

–  500 sztuk biletów normalnych ważnych siedem dni,

–  500 sztuk biletów ulgowych ważnych siedem dni.

do dnia 2 kwietnia 2012 roku wpłynęło : trzynaście ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Drukarnia „GRYFIX” s.c

Robert Marks, Piotr Zdechlikiewicz

ul.B3 nr5. 32-086 Węgrzce

 ( nazwa i adres oferenta)

z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4 723,20 zł. zł brutto.

 Z-ca Dyrektora
mgr inż. Andrzej Sosnowski

 

Druk biletów

Ogłoszenie  o zapytaniu ofertowym na wykonania zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro polegającego na druk biletów wstępu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego w roku 2012 w ilości 160 000 sztuk o następujących parametrach:

 • Format 200mm x 60mm,
 • Kolorystyka 4+2,
 • Papier dwustronnie kredowany, biały, gładki 135g/m2,
 • Kupon kontrolny z perforacją pionową,
 • Tekst wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego,
 • Zdjęcia na I stronę ( inne na bilet normalny i inne na ulgowy) powinny być
 • wydrukowane w rozdzielczości, co najmniej 150 dpi,
 • Projekt (układ tekstu, wybór i kadrowanie zdjęć, kolorystyka, rodzaj czcionki, itd.) zostanie opracowany przez Wykonawcę i wymaga akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem druku,
 • Numeracja oddzielnie od 0001 dla każdego nakładu (nr biletu na kuponie kontrolnym i na bilecie ), Klejone w bloczki po 100 sztuk.,

Nakład:

 • 104 000 sztuk biletów ulgowych ważnych jeden dzień,
 • 55 000 sztuk biletów normalnych ważnych jeden dzień,
 • 500 sztuk biletów normalnych ważnych siedem dni,
 • 500 sztuk biletów ulgowych ważnych siedem dni.

 

Pełna treść ogłoszenia

Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe