Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1.  Przedmiotem zamówienia jest  pakiet ubezpieczeń OC, ACK, ACS, NNW,   dla niżej wyszczególnionych środków transportu

1.Samochód Mitsubishi L-200  rok  produkcji 2011 przebieg – 6 500 kmWartość zakupu 166.690,00 zł

Polisa obowiązywać będzie od 2.10.2013

2Samochód Suzuki SX4  rok produkcji 2008  przebieg- 66 000 kmWartość zakupu 57.000,00

Polisa obowiązywać będzie od  3.12.2013

3Samochód Toyota Hilux rok produkcji 1998 przebieg – 213 000 kmWartość zakupu 107.104,46 zł

Polisa obowiązywać będzie 25.10.2013

4Suzuki Jimny rok produkcji 2007 przebieg – 79 600 kmWartość zakupu 56.000,00 zł

Polisa obowiązywać będzie 21.12.2013

5Suzuki Jimny rok produkcji 2005 przebieg – 77 000 kmWartość zakupu 56.800,00 zł

Polisa obowiązywać będzie 21.12.2013

6Suzuki Vitara rok produkcji 2001  przebieg – 129 000 kmWartość zakupu 63.928,00 zł

Polisa obowiązywać będzie 21.12.2013

7Fiat Seicento rok produkcji 2001 przebieg – 112 200 kmWartość zakupu 23.119,00 zł

Polisa obowiązywać będzie 21.12.2013

8Ciągnik rolniczy rok produkcji 1997 r  polisa OC

Polisa obowiązywać

będzie od 12.08.2013

9Ciągnik rolniczy rok produkcji 1997 r polisa AC

Polisa obowiązywać

będzie od 31.12.2013

10Przyczepa rolnicza BIAFAMAR rok produkcji 2001

Polisa obowiązywać

będzie od 04.12.2013

2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

  •      posiadanie wiedzy i doświadczenia

3. Termin realizacji zamówi  termin wygaśnięcia poszczególnych polis

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

  •      Ursula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106 wew. 17

6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 31.07.2013 r, godzina 1500.
Ofertę można:

  • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
  • przesłać e-mail na adres:
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Załącznik:  wzór oferty cenowej.

Oferta cenowa

Ogłoszenie o zapytaniu


 

2013-07-16

Dotyczy: zapytania ofertowego w Świętokrzyskim Parku Narodowym  na pakiet ubezpieczeń OC, AC ,  NNW dla wyszczególnionych środków transportu –  wykaz