Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu – ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 19.11.2014r. o zapytaniu ofertowym na: Sprzedaż biletów wstępu i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym ŚPN do dnia 28.11.2014r. wpłynęła 1 ważna oferta. W wyniku rozpatrywania ofert cenowych nie wybrano żadnej oferty.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

 

Pełna treść dokumentu

Powiązane: