Prowadzenie usługi monitoringowej, polegającej na monitorowaniu sygnału alarmowego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 23.12.2013r.o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie usługi monitoringowej, polegającej na monitorowaniu sygnału alarmowego i utrzymaniu w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji monitoringowej w obiekcie Muzeum Przyrodniczego na Św. Krzyżu.

do dnia 30.12.2013r.  wpłynęła 1 ważna oferta

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Spółka z o.o., 25-324 Kielce ul. Sandomierska 105 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5756,40 zł brutto.

 Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: