Prowadzenie usługi monitoringowej sygnału alarmowego PPOŻ – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 09.12.2014r.o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie usługi monitoringowej, polegającej na monitorowaniu sygnału alarmowego i utrzymaniu w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji monitoringowej w obiekcie Muzeum Przyrodniczego na Św. Krzyżu.

do dnia 16.12.2014r. wpłynęła 1 ważna oferta

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Spółka z o.o., 25-324 Kielce ul. Sandomierska 105 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4 280,40 zł brutto.

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: